De zoon van Bér...Boy!
De flinke Wetterhoun is dus de kleinzoon van onze Izabente...eig.Tjeu en Miranda