Baloo Kashia uit het "Voorouder"Nest.
Eig.Fam.Zuuring