Baloo Kashia uit het "Voorouder"Nest.Eig.Fam.Zuuring