Kiara en Nala resp.uit het U-Nest en het Nest Griekse Mythologie
Eig.Fam.van der Voorde