Lake la Rose met haar pas geboren pups!Eig.Fam.Watt.(FR)