Contact

 Heeft u vragen u kunt contact net ons opnemen liefst via de mail,of onderstaand formuliertje...

kennelvdamandelgaard@gmail.com (kopieëren en plakken)

Anders overdag via telefoon

nummer 0181-625352,bij geen gehoor kunt

u een bericht achter laten op de voicemail.

Als wij pups hebben en/of bezig zijn met onze honden,is het niet mogelijk de telefoon op te nemen en prefereren wij een mailtje....

 If you have any questions you can contact us by mail, or the form below ...

 kennelvdamandelgaard@gmail.com (copy and paste)

Otherwise by telephone during the day

 number 0181-625352, if we can not take the phone, leave you a message on the voicemail.

If we have puppies and / or are busy with our dogs, it is not possible to take the phone and we prefer an e-mail ....

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder das Formular unten ...

kennelvdamandelgaard@gmail.com (Kopieren und Einfügen)

Ansonsten telefonisch während des Tages :Nummer 0181-625352, wenn wir nicht telefonieren können,hinterlassen Sie eine Nachricht auf der Voicemail.

Wenn wir Welpen haben und / oder mit unseren Hunden beschäftigt sind, ist es nicht möglich, das Telefon abzuholen und wir bevorzugen eine E-Mail ....

   

                                         ❤Sinopa met haar pups uit het Nestje: Lakes Nova Scotia❤